Geofill S

Kategorier: , ,
Beskrivning

Beskrivning

Geofill S är ett modernt och helt naturligt alternativ som fyllnadsmaterial till konstgräsplaner. Det består av kork och kokos där kork bidrar med porositet och kokos med vattenhållande förmåga och goda dräneringsegenskaper. Blandningen bidrar inte bara till en bättre miljö utan har många andra fördelar. Geofill S är speciellt framtagen för att passa konstgräsplaner och bidrar till en mer naturlig komfort och minskad ”splash effect”. Vidare ger det en naturlig dränering och avger inga odörer vid höga eller låga temperaturer. Den stabila fuktighetsnivån gör att materialet inte fryser vid låga temperaturer, vilket torde passa vårt klimat synnerligen väl. Geofill S är godkänd av FIFA och möter deras standard.