Om Svenskt konstgräs AB

Vi arbetar inom olika områden i samhället med fokus på lekplatser, gatu-/stadsmiljö, privatmarknad, golf, fotboll och övrig sport.

Vi vill utnyttja konstgräsets egenskaper för innovativa lösningar där naturgräs och andra material kan fungera tillsammans. Under de senaste åren har vi fått många trogna kunder som uppskattar kvalitet och service. Vi har etablerat oss tillsammans med flera av de ledande markentreprenad företagen i landet och har fått deras förtroende att leverera konstgräs. Genom samarbeten och egen tillväxt breddar vi oss geografiskt. I takt med nya användningsområden tar vi fram nya ändamålsenliga kvaliteter för våra breddgrader och krav. Vi vill komma nära dig som kund redan vid idéstadiet och rådgöra för att hitta rätt lösning. Vi följer dig genom projektet och ser till att kvalitén blir bra. Efter projektet erbjuder vi hjälp med skötsel och underhåll. Vi tar ett helhetsansvar.

Vår verksamhet

Under åren har vi medverkat till att utforma många nya konstgräsytor på lekplatser, förskolor, bostadsområden och i offentlig miljö. Den snabba spridningen beror på att allt fler upptäcker konstgräsets praktiska fördelar.
Mellan åren 2012-2018 har vi levererat gräs till över 1200 nya projekt och som ringarna på vattnet alstrar varje ny installation ytterligare fler.
Med högkvalitativa gräs- och fallskyddsmaterial från ledande tillverkare i Holland, hållbara installationer och tydliga skötselplaner bidrar vi tillsammans med våra samarbetspartners att leverera underlag med hög funktion och lång livslängd.

Svenska konstgräs akademin

Svenska Konstgräs Akademin genomför alla typer av konstgräsinstallationer. Med eller utan fallskydd. SKA kan också hjälpa till med lekutrustningen och iordningställande av marken. I samarbete med Svenska Konstgräs Akademin erbjuder Svenskt Konstgräs sina samarbetspartners experthjälp på konsultbasis.

Vårt samhällsansvar

Svenskt Konstgräs arbetar och medverkar i projekt som stimulerar till aktiviteter i bostadsområden med många ungdomar från olika kulturer. Detta bidrar till mindre oroligheter i dessa områden.

Vi har testat framkomligheten på vårt konstgräs och skapat tillgänglighet för alla. Vårt gräs är tillgänglighets testat för rullstolsburna vilket innebär att alla kan röra sig med stor frihet på lekplatsen. Färgkombinationer kan skapa olika zoner på lekplatsen för att markera fallskyddsområden och skapa kontraster för ökad tillgänglighet för synsvaga.

Med hjälp av konstgräset förlänger man möjligheten för aktiviteter hela året. Vi har medverkat i utbyte av flera grus- och gräsplaner, där konstgräset har skapat fler möjligheter till aktiviteter för ungdomar i alla åldrar.

Konstgräs ytor underlättar skötsel och i trafikmiljö förhindras omfattande underhållsarbete i farliga trafikmiljöer.

Miljöarbete är en viktig fråga för oss. Vi arbetar ständigt med förbättringar som alltid leder till ett miljövänligare alternativ. Vi vill skydda vår miljö.

I takt med nya användningsområden tar vi fram nya ändamålsenliga kvaliteter för våra breddgrader och krav.

Vi vill på olika sätt stimulera barn till aktiv utveckling. De färgglada lekplatserna väcker barnens kreativitet och leklust. De färgade figurerna ger utrymme för den fria leken men ger också pedagogerna goda förutsättningar att följa och dokumentera barnens utveckling. Genom enkla övningar kan barnen öka sin förståelse för färg, form och matematiska begrepp. Figurernas enkelhet skapar ökad tillgänglighet så att alla barn, utifrån sina förutsättningar, kan vara med och leka.

Kontakt

Adress

Västerbrogatan 8
503 30 Borås

Skicka din fråga

Genom att använda detta formulär accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats.
Uppgifterna i fråga kommer att användas för att återkoppla till kund/besökare.
Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss, så svarar vi så snart vi kan!

Start typing and press Enter to search