Om Svenskt konstgräs AB

Vi arbetar inom olika områden i samhället med fokus på lekplatser, gatu-/stadsmiljö, privatmarknad, golf, fotboll och övrig sport.

Vi vill utnyttja konstgräsets egenskaper för innovativa lösningar där naturgräs och andra material kan fungera tillsammans med våra produkter. Under de senaste åren har vi fått många trogna kunder som uppskattar vår kvalitet och service. Vi har etablerat oss tillsammans med flera av de ledande markentreprenadföretagen i landet och har fått deras förtroende att leverera konstgräs. Genom samarbeten och egen tillväxt breddar vi oss geografiskt. I takt med att användningsområden för konstgräs ökar tar vi fram nya ändamålsenliga produkter och kvaliteter för våra breddgrader och krav. Vi vill komma nära dig som kund redan vid idéstadiet och rådgöra för att hitta rätt lösning. Vi följer dig genom projektet och ser till att kvalitén blir bra. Efter projektet erbjuder vi hjälp med skötsel och underhåll. Vi tar ett helhetsansvar.

Vår verksamhet

Under åren har vi medverkat till att utforma många nya konstgräsytor på lekplatser, förskolor, bostadsområden och i offentlig miljö. Den snabba spridningen beror på att allt fler upptäcker konstgräsets praktiska fördelar.
Mellan åren 2012-2018 har vi levererat gräs till över 1200 nya projekt och som ringarna på vattnet alstrar varje ny installation ytterligare fler.
Med högkvalitativa gräs- och fallskyddsmaterial från ledande tillverkare i Holland, hållbara installationer och tydliga skötselplaner bidrar vi tillsammans med våra samarbetspartners till att leverera underlag med hög funktion och lång livslängd.

Svenska konstgräs akademin

Svenska Konstgräs Akademin genomför alla typer av konstgräsinstallationer, med eller utan fallskydd. SKA kan också hjälpa till med lekutrustningen och iordningställande av mark. I samarbete med Svenska Konstgräs Akademin erbjuder Svenskt Konstgräs sina samarbetspartners experthjälp på konsultbasis.

Vårt samhällsansvar

Svenskt Konstgräs arbetar och medverkar i projekt som stimulerar till aktiviteter i bostadsområden med många ungdomar från olika kulturer. Detta bidrar till ett sammanhållet område med mindre oroligheter. 

Vi har testat framkomligheten på vårt konstgräs och skapat tillgänglighet för alla. Vårt gräs är tillgänglighetstestat för rullstolsburna vilket innebär att alla kan röra sig med stor frihet på lekplatsen. Färgkombinationer kan skapa olika zoner på lekplatsen för att markera fallskyddsområden och skapa kontraster för ökad tillgänglighet för dem med nedsatt syn.

Med hjälp av konstgräset förlänger man möjligheten för aktiviteter hela året. Vi har medverkat i utbytet av flera grus- och gräsplaner, där konstgräset har skapat fler möjligheter till aktiviteter för ungdomar i alla åldrar.

En av många fördelar med konstgräset är att det är lätt att sköta om och att underhållet är förhållandevis billigt. En annan fördel är att omfattande underhållsarbete i farliga trafikmiljöer förhindras.

Miljöarbete är en viktig fråga för oss. Vi arbetar ständigt med förbättringar som leder till miljövänligare alternativ. Vi vill skydda vår miljö.

I takt med att nya användningsområden växer fram utvecklar vi nya ändamålsenliga produkter och kvaliteter för våra breddgrader och krav.

Vi vill på olika sätt stimulera barn till aktiv utveckling. De färgglada lekplatserna väcker barnens kreativitet och leklust. De färgade figurerna ger utrymme för den fria leken men ger också pedagogerna goda förutsättningar att följa och dokumentera barnens utveckling. Genom enkla övningar kan barnen öka sin förståelse för färg, form och matematiska begrepp. Figurernas enkelhet skapar ökad tillgänglighet så att alla barn, utifrån sina förutsättningar, kan vara med och leka.

Pålitlighet Vi har erfarenhet av att jobba med produkterna ute. Vi har känt på produkterna, vi har arbetat med dem och utvecklat dem tillsammans med hantverkare i projekten. Vi kan produkterna och vet vad man behöver tänka på när man installerar. Vi möter produkterna ute i fält och vet hur marken ska se ut för att vårt konstgräs ska fungera som bäst. Vi har kunskap om hur våra produkter anpassar sig till andra produkter. Engagemang Vårt engagemang finns med före, under och även efter varje projekt. Vi tar ansvar genom att efter projektet alltid finnas tillgängliga i form av underhåll och service. Vårt signum är snabba leveranser och hög servicenivå. Normalt kan vi leverera från vårt servicelager i Borås vilket innebär att små som stora projekt kan påbörjas omgående och avslutas utan avbrott. Närheten innebär att konstgräs plötsligt blivit tillgängligt för privatpersoner som tidigare haft svårt att veta var och hur man kan köpa konstgräs. Nytänkande Vi lyssnar på kunden och tycker att det är intressant med nya idéer. Vi ser positivt på utmaningen för att hitta lösningen men inte bara göra kunden nöjd, utan att även användarna blir glada och tillfredsställda. Vi vill utnyttja konstgräsets egenskaper för innovativa lösningar där naturgräs och andra material kan fungera tillsammans med våra andra produkter. Vi inspirerar! Rådgivning Genom att komma in tidigt i idéstadiet där vårt kunnande, rådgivning och engagemang ger nytänkande i hela genomförandet, tar vi ansvar för funktionalitet för användaren.
 För att göra konstgräset tillfredsställande och tillgodose kundens förväntan arbetar vi ständigt med kvalité. Alla material i den färdiga installationen köper vi från de ledande tillverkarna i Europa och Sverige. Konstgräset har 8 års materialgaranti och fallskyddet har 25 år. En lång livslängd som kan förlängas genom hög kvalitet på installationen och noggrann skötsel. Läs mer

Kontakt

Adress

Västerbrogatan 8
503 30 Borås

Skicka din fråga

    Genom att använda detta formulär accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats.
    Uppgifterna i fråga kommer att användas för att återkoppla till kund/besökare.

    Slide