Om Svenskt Konstgräs AB

Vi arbetar inom olika områden i samhället med fokus på lekplatser, gatu-/stadsmiljö, privatmarknad, golf, fotboll och övrig sport.

Vi vill utnyttja konstgräsets egenskaper för innovativa lösningar där naturgräs och andra material kan fungera tillsammans med våra produkter. Under de senaste åren har vi fått många trogna kunder som uppskattar vår kvalitet och service. Vi har etablerat oss tillsammans med flera av de ledande markentreprenadföretagen i landet och har fått deras förtroende att leverera konstgräs. Genom samarbeten och egen tillväxt breddar vi oss geografiskt. I takt med att användningsområden för konstgräs ökar tar vi fram nya ändamålsenliga produkter och kvaliteter för våra breddgrader och krav. Vi vill komma nära dig som kund redan vid idéstadiet och rådgöra för att hitta rätt lösning. Vi följer dig genom projektet och ser till att kvalitén blir bra. Efter projektet erbjuder vi hjälp med skötsel och underhåll. Vi tar ett helhetsansvar.

Vår verksamhet

Under åren har vi medverkat till att utforma många nya konstgräsytor på lekplatser, förskolor, bostadsområden och i offentlig miljö. Den snabba spridningen beror på att allt fler upptäcker konstgräsets praktiska fördelar.
Vi har levererat och installerat konstgräs till över 9 000 projekt och som ringarna på vattnet alstrar varje ny installation ytterligare fler.
Med högkvalitativa gräs- och fallskyddsmaterial från ledande tillverkare i Holland, hållbara installationer och tydliga skötselplaner bidrar vi tillsammans med våra samarbetspartners till att leverera underlag med hög funktion och lång livslängd.

Vårt erbjudande

Vi säljer, levererar, installerar och underhåller konstgräs. Vi genomför alla typer av konstgräsinstallationer, med eller utan fallskydd. Vid behov kan vi också hjälpa till med lekutrustningen och iordningställande av mark. Med många år i branschen har vi byggt upp kunskap kring hur konstgräsets egenskaper ska nyttjas på bästa sätt i olika miljöer och för olika ändamål. 

Vårt samhällsansvar

Med vårt konstgräs skapar vi en mötesplats för barn och unga genom ytor för lek och aktivitet. För oss är det en självklarhet att alla ska kunna delta efter sina egna förutsättningar. Vi har därför noga testat framkomligheten på vårt konstgräs för att säkerställa att man med enkelhet ska kunna röra sig fritt såväl till fots som i rullstol. Därtill vill vi med figurer och färgat konstgräs väcka barns kreativitet och skapa möjlighet för pedagogiskt lärande om färg och form.

Svenskt Konstgräs ser även att vi bär ett stort miljöansvar som sträcker sig även utanför våra installationer. Vi arbetar därför ständigt för att alltid erbjuda miljövänligare alternativ och håller oss uppdaterade kring nyheter som gör vårt arbete mer miljövänligt. I dagsläget erbjuder vi flera helt återvinningsbara produkter för minsta möjliga påverkan på miljön. Vi deltar även aktivt i miljöinitiativet Plogga.

Pålitlighet Vi har erfarenhet av att jobba med produkterna ute. Vi har känt på produkterna, vi har arbetat med dem och utvecklat dem tillsammans med hantverkare i projekten. Vi kan produkterna och vet vad man behöver tänka på när man installerar. Vi möter produkterna ute i fält och vet hur marken ska se ut för att vårt konstgräs ska fungera som bäst. Vi har kunskap om hur våra produkter anpassar sig till andra produkter. Engagemang Vårt engagemang finns med före, under och även efter varje projekt. Vi tar ansvar genom att efter projektet alltid finnas tillgängliga i form av underhåll och service. Vårt signum är snabba leveranser och hög servicenivå. Normalt kan vi leverera från vårt servicelager i Borås vilket innebär att små som stora projekt kan påbörjas omgående och avslutas utan avbrott. Närheten innebär att konstgräs plötsligt blivit tillgängligt för privatpersoner som tidigare haft svårt att veta var och hur man kan köpa konstgräs. Nytänkande Vi lyssnar på kunden och tycker att det är intressant med nya idéer. Vi ser positivt på utmaningen för att hitta lösningen men inte bara göra kunden nöjd, utan att även användarna blir glada och tillfredsställda. Vi vill utnyttja konstgräsets egenskaper för innovativa lösningar där naturgräs och andra material kan fungera tillsammans med våra andra produkter. Vi inspirerar! Rådgivning Genom att komma in tidigt i idéstadiet där vårt kunnande, rådgivning och engagemang ger nytänkande i hela genomförandet, tar vi ansvar för funktionalitet för användaren.
 För att göra konstgräset tillfredsställande och tillgodose kundens förväntan arbetar vi ständigt med kvalité. Alla material i den färdiga installationen köper vi från de ledande tillverkarna i Europa och Sverige. Konstgräset har 8 års materialgaranti och fallskyddet har 25 år. En lång livslängd som kan förlängas genom hög kvalitet på installationen och noggrann skötsel. Läs mer

Kontakt

Adress

Bergkantsgatan 3
506 49 Borås

Skicka din fråga

    Genom att använda detta formulär accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats.
    Uppgifterna i fråga kommer att användas för att återkoppla till kund/besökare.

    Slide