Välkommen till SVENSKT
KONSTGRÄS AB
LÄS MER OM OSS

Slide Installation Svenskt Konstgräs AB genomför alla typer av konstgräsinstallationer, med eller utan fallskydd. Vi kan också hjälpa till med lekutrustningen och iordningställande av marken. Konstgräs blir ett allt vanligare material runt om i samhället och med en ökad efterfrågan ökar även behovet av utbildade installatörer. För kunden innebär det att vår samlade kompetens ger garantier för bästa resultat. Läs mer om oss Installation Svenskt Kontsgräs

Slide Rådgivning Svenskt Konstgräs Rådgivning Genom att komma in tidigt i idéstadiet där vårt kunnande, rådgivning och engagemang ger nytänkande i hela genomförandet, tar vi ansvar för funktionalitet för användaren. 
För att göra konstgräset tillfredsställande och tillgodose kundens förväntan arbetar vi ständigt med kvalité. Alla material i den färdiga installationen köper vi från ledande tillverkare i Europa och Sverige. Konstgräset har 8 års materialgaranti och fallskyddet har 25 år. En lång livslängd som kan förlängas genom hög kvalitet på installationen och noggrann skötsel.
 Svenskt Konstgräs utvecklar egna produkter för att höja kvaliteten på varje ny installation. Ett exempel är Plastic Grip, en plastregel som är helt böjbar för olika formationer och som används för att fästa gräset i ytterkanterna. Fördelarna med Plastic Grip är dess formbarhet, låga vikt, flexibilitet vid arbete samt dess livslängd och miljövänlighet. Svenskt Konstgräs har utfört falltester i laboratorium på samtliga gräskvalitéer avsedda för lekplats enligt den Europiska Standarden EN1177. 
Testerna har utförts med fallskyddsplattor i kombination med konstgräs upp till 3 meters fallhöjd; vilket är den högsta tillåtna höjden på lekplatsutrustning. 
Fallskyddsplattorna släpper igenom vatten (hög dräneringsförmåga). Inget vatten stannar i materialet och tillsammans med gräsets goda dräneringsförmåga skapas ytor som torkar snabbt efter regn. 


Alla ni som är en del i vår kompetenskedja eller slutkunder är välkomna att boka besök med oss. Arkitekter, planerare, förvaltare, kommuner, fastighetsägare, privatkunder, företagskunder, anläggare, markentreprenörer m.fl.

Slide Underhåll/Rengöring Man vinner mycket på att ha kontinuerliga genomgångar och uppfräschningar av konstgräs-ytor, ekonomiskt sätt förlänger man hållbarheten och komforten på konstgräs-ytorna, samt att det ser vackrare ut. Svenska Konstgräs Akademin utför därmed underhåll och uppfräschning av dina konstgräs-ytor. Vi kompletterar även ytor som behöver lagas och repareras. Vi gör en okulär besiktning på konstgräs ytorna och kontrollerar särskilt utsatta områden. På så sätt återskapar vi konstgräsets ursprungliga komfort och lyster, samt förhindrar eventuell påväxt.

Att rengöra och underhålla våra produkter är relativt enkelt. Regnvatten är konstgräsets bästa vän, och bidrar till att kontinuerligt rensa bort småpartiklar från gräsytan som exempelvis damm och pollen. I övrigt är det viktigt att hålla gräset rent från skräp, så att detta inte torkar, förmultnar och stampas in i gräsmattan. Enklast renar du genom att använda en lövblås eller en roterande borste. Var försiktig när du använder motorfordon på gräsytan samt agera varsamt så att inte olja eller diesel spills på gräset. Maskinunderhållning görs bäst utanför konstgräset. Har konstgräsytan av någon anledning missfärgats bör fläcken i första hand tvättas bort med tvål/diskmedel och vatten. Kontinuerlig renhållning kan öka produkternas livslängd med flera år.

Här följer ytterligare råd vid specifika fläckar/problem:
Vattenlösliga fläckar, t ex mat, dryck, urin och blod:
Borsta fläcken med en borste med hårda strån. Skrubba med tvål och vatten. Skölj med rent vatten. Torka upp vid behov.
Svåra, oljebaserade fläckar:
Oljefärger behandlas sparsamt med terpentin eller målarfärgborttagning. Tvätta med diskmedel och vatten. Skölj med kallt vatten. Vid svåra fall kan perkloretylen (kemtvättskemikalie) användas. Tjära, asfalt och paraffinvax skrapas bort i bästa möjliga mån. Svamptvätta med perkloretylen.
Djurexkrementer:
Lös upp med lika delar vitvinsvinäger och vatten. Skölj ordentligt med rent vatten.
Tuggummi:
Spraya med kylspray och skrapa försiktig.
Svamp- och mögelangrepp: Svamptvätta med 1-procentig väteperoxidlösning. Skölj rikligt med rent vatten.
Kontakta Svenskt Konstgräs AB för råd vid besvärliga fläckar. Vi finner på råd och dåd!
Underhåll och rådgivning

Slide