Lekytor

Tillsammans med leverantörer av lekutrustningar och kunder utvecklar vi bästa hållbara lösning för olika lekytor med fallskydd som säkerhet och skapa kontraster för ökad tillgänglighet för synsvaga. Vårt gräs är tillgänglighetstestat för rullstolsburna vilket innebär att alla kan röra sig med stor frihet på lekplatsen.

Färgade figurer ger utrymme för den fria leken men ger också pedagogerna goda förutsättningar att följa och dokumentera barnens utveckling. Genom enkla övningar kan barnen öka sin förståelse för färg, form och matematiska begrepp.

Figurernas enkelhet skapar ökad tillgänglighet så att alla barn, utifrån sina förutsättningar, kan vara med och leka.

Utforska våra andra användningsområden

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss, så svarar vi så snart vi kan!

Start typing and press Enter to search