Lekytor

Tillsammans med leverantörer av lekutrustningar och kunder utvecklar vi bästa hållbara lösning för olika lek-ytor med fallskydd som säkerhet och skapa kontraster för ökad tillgänglighet för synsvaga. Vårt gräs är tillgänglighets-testat för rullstolsburna vilket innebär att alla kan röra sig med stor frihet på lekplatsen.

Färgade figurer ger utrymme för den fria leken men ger också pedagogerna goda förut-sättningar att följa och dokumentera barnens ut-veckling. Genom enkla övningar kan barnen öka sin förståelse för färg, form och matematiska begrepp.

Figurernas enkelhet skapar ökad tillgänglighet så att alla barn, utifrån sina förut-sättningar, kan vara med och leka.

Utforska våra andra anvädningsområden

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss, så svarar vi så snart vi kan!

Start typing and press Enter to search